Foto: Mye i media AS.

Bekymret for tilgangen på boliger

Behovet for boliger og ønsket om befolkningsvekst på Helgeland går i utakt. Det bekymrer boligaktører i regionen, som nå roper et varsku om situasjonen.

– Det er ei utfordring at Rana er på veksttoppen når det gjelder boligpriser.

– Tilgangen til boliger både for kjøp og leie innebærer en massiv utfordring fremover.

–  Markedet er allerede svært presset og det kommer til å bli mye verre.

Utsagnene tilhører henholdsvis daglig leder Morten Sæterhaug i MOBO Helgeland, disponent Trond Arne Lund i Mosjøen og omegn boligbyggelag, og eier og styreleder Roger Håkonsen i Zar Eiendom i Rana.

Lister opp konkrete tiltak

Bildet de tegner opp av nå-situasjonen på boligmarkedet på Helgeland er ikke akkurat lys. Lys er derimot fremtidsutsiktene til nye arbeidsplasser og befolkningsveksten i regionen. Det er ventet anslagsvis 200 nye arbeidsplasser i Mosjøen og 1500 nye arbeidsplasser i Rana innen de neste to til fem årene. Ringvirkningene er langt flere tilflyttere til regionen enn summen av de nye arbeidsplassene. Samtidig er tilgangen på boliger lav. Det at befolkningsvekst og tilgang til boliger går såpass i utakt, bekymrer de tre boligaktørene. Derfor tar de nå til orde for flere tiltak som kan bedre situasjonen, blant annet:

  • Bygge tettere.
  • Mindre areal per boenhet.
  • Tillate høyere bygg.
  • Lempe på kravene til parkering per boenhet.

– Å bygge mindre og tettere kan være hensiktsmessig for å holde prisene nede, sier Sæterhaug.

Rana er på veksttoppen i boligpriser. Fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022 økte prisene med over 15 prosent.

– Vi har lenge visst at de høye prisene er med på å stenge førstegangskjøpere ute fra boligmarkedet. Dette er i hovedsak unge folk med lav egenkapital, og det er i hovedsak tilflyttere fra denne gruppen vi forventer skal komme hit, sier han.

Bygging i høyden og lemping på parkeringskrav i sentrum, er noe både Sæterhaug og Håkonsen i eiendomsselskapet Zar nevner som nøkler.

Deling av biler

– Det jobbes for en grønnere industri rundt oss, da bør vi også jobbe for grønnere byer. Vi stiller spørsmål om det skal være like mange biler og parkeringsplasser som det er boliger, eller om vi heller bør se på alternativer som bildeling. Dette er tiltak som er gjort i andre byer med vekst, sier Sæterhaug.

Byene han viser til er blant andre Trondheim og Bodø, hvor for eksempel kommunens biler kan leies via app når de ikke er i bruk.

Mer til leie

Både Mosjøen og omegn boligbyggelag og Zar eiendom ønsker å bygge flere boliger for utleie. Roger Håkonsen i Zar sier at de har flere slike prosjekter på gang.

– Lokalt må utbyggere og entreprenører engasjere seg sterkt for å få ført opp attraktive boliger, både for leie og eie. Her vil MBBL være «på banen» med gode løsninger knyttet til borettslagsmodellen, sier Lund.

Både MBBL og MOBO har allerede byggeprosjekter med leiligheter avsatt til «Leie før eie». Konseptet har som formål å lette inngangen til boligmarkedet for førstegangsetablerere.

– Interessen for disse leilighetene er stor. Vi ser helt klart at de dekker et behov i markedet, sier Morten Sæterhaug i MOBO.

Disponent Trond Arne Lund i
Mosjøen og omegn boligbyggelag.

Lite tid, lang byggetid

I Mosjøen forteller Lund at de første nye arbeidstakerne er begynt å komme og at MBBL jobber på flere fronter for å bedre tilgangen til nye boliger.

– Vi har hatt flere møter med politisk og administrativ ledelse i kommunen, samt møter med Mosjøen og Omegn Næringsselskap. Disse møtene setter fokus på tidslinjen, som begynner å bli meget kort. De første nye arbeidstakerne har begynt å komme, med fullt trykk i begynnelsen av 2024. Med en byggetid på 18 måneder sier det seg selv at noe må skje snart. Vi er også i en nasjonal dialog med Kommunal og distriktsdepartementet via Norske Boligbyggelags Landsforbund, for om mulig å påvirke byggeprosessene med tanke på nedkorting av behandlingstider og lignende.

Utfordrer Husbanken

Sæterhaug ønsker at Husbanken aktivt engasjerer seg i områder med sterk vekst og hvor boligprisene begynner å bli høye. Husbanken har gunstige rentebetingelser som vil bidra til å redusere prisveksten. Han foreslår for eksempel at kan finansiere fellesgjeld i «leie før eie» prosjekter. 

– De kunne endret på eller myket opp regler de har for støtte til bygg hvor det skal leies ut bolig. Behovet for utleieboliger vil være størst den første tiden med tilflytting, men for å beholde rentefordelen fra Husbanken må man drive utleie i 30 år. Det binder mye kapital – her burde det være mulig å selge boliger etter 5 eller 10 år for å frigjøre kapital til nye prosjekter.

Skroll til toppen