Leder for bedriftssalg Lars-Andreas Østvik. Foto: Mye i Media.

Bidrar til å utvikle et kraftigere Helgeland

Helgeland Kraft er et godt forankret selskap på Helgeland, og i fjor feiret de hele 75 år. HK er opptatt av å være et lokalt strømselskap som bidrar til utvikling på hele Helgeland

Den siste perioden har de blant annet jobbet med å etablere et større el-billadenettverk i samarbeid med Lad-opp, forteller leder for bedriftssalg Lars-Andreas Østvik. Behovet for ladestasjoner hos boligselskaper har også økt i takt med kjøp av elbiler, og fra 2021 kom det en ny lov som pålegger borettslag å tilby el-billading. Mobo er en stor og viktig aktør som forvalter boliger over hele Helgeland, og Østvik forteller at HK ønsker å bidra til at de skal lever konkurransedyktige avtaler til Mobos medlemmer. 

-Vi bidrar med å bygge ut ladeinfrastrukturen på Helgeland fra hele Kystriksveien opp til Umbukta. Det er viktig at det er tilgjengelig ladestasjoner for at folk skal kunne ta valget om å gå over til el-bil. Til nå har vi bygd rundt syv ladestasjoner og åtte til er underveis. Nå tilbyr vi også gode avtaler for borettslag som ønsker å etablere el-billading, privat eller som felles ladetorg. Det innebærer selvfølgelig også en god spotprisavtale. Vi vil fortsette å utvikle produkter og tjenester som vil komme Mobo-medlemmene til gode, forteller han.  

 

Leverer strøm over hele linja 

Med en kundemasse på rundt 50 000 ser de seg ikke blind på bare Helgeland. Rundt én tredjedel av kundene bor nemlig utenfor regionens grenser, og det bidrar til å trekke mer kapital til regionen og eierkommunene.  

-Vi er jo utrolig stolt over den fine regionen vår, og det er viktig for oss å gi tilbake for at utviklingen skal fortsette i riktig retning. Nå kommer det jo flere store industrietableringer i regionen, og vi er klare for å samarbeide med dem, forteller en engasjert Østvik.  

Dyr strøm har kanskje vært årets mest omtalte tema over hele Europa, men inntil videre har det ikke vært noen bekymring for de som er bosatt i Nord-Norge.  

-Strømprisen her i nord har nesten vært rekordlav, mens strømprisen i sør har vært rekordhøy. Det har mye med været å gjøre, og at det blant annet har vært en regnfull sommer. Selv om brunfargen kanskje ikke har vært noe å skryte av, så har vi i alle fall rimelige strømpriser som et velfungerende plaster på såret. Rimelig strømpris i nord er også en av konkurransefortrinnene vi har for å holde på befolkningen, i tillegg til at det skal være et bra utgangspunkt for bedrifter å etablere seg her, sier han.  

 

Et fornybarsamfunn under utvikling 

Vannkraft er en av de største fornybare energiressursene som Norge har, men med energikrisen sees det hele tiden etter nye energikilder. På Helgeland er det store muligheter for å utnytte vindkraft, både på land og til havs, i tillegg til solkraft.   

-Vi har jo jobbet lenge med Øvre Forsland Kraftverk for å klare å skape et visuelt bilde av hva vannkraft er og hvordan vannkraft egentlig ser ut. Det er jo en del av den norske identiteten, og prosjektet har vært veldig vellykket. Nå samarbeider vi også med flere aktører på prosjektet Arven, hvor vi skal etablere et nasjonalt senter for fremtidens fornybarsamfunn i tillegg til å løfte frem vannkraft i enda større grad. Det blir selvfølgelig også spennende å se hvor raskt vi klarer å bygge ut ny energi, noe som vil være viktig i overgangen til fornybarsamfunnet, avslutter Lars-Andreas Østvik.  

Scroll to Top