Den økonomiske tryggheten i et borettslag

Gjennom Borettslagenes Sikringsordning slipper du som andelseier å bli berørt dersom en nabo i borettslaget ikke betaler felleskostnader og husleie.

Som borettslag under forvaltning av MOBO Helgeland er dere automatisk omfattet av denne sikringsordningen. Den gjør borettslaget økonomisk sikkert for andelseierne, og leilighetene i borettslaget attraktive.

– Vi melder automatisk alle borettslag vi har forretningsførsel for inn i Borettslagenes Sikringsordning. MOBO dekker den årlige kostanden for borettslagene ved å ha denne ordningen. Det forteller seksjonsleder Jørn Sandstedt i forvaltningsavdelingen hos MOBO Helgeland og forvaltningskonsulent Lars Helge Fresvik.

Sikkert og stabilt

Dersom en andelseier ikke betaler husleie og fellesutgifter, iverksettes en inkassoprosess. I siste instans må det gjennomføres et tvangssalg av boligen. Dersom det går så langt at boligen blir tvangssolgt, dekker Borettslagenes Sikringsordning (SBS) den eventuelle delen av felleskostnadene som ikke er betalt til borettslaget, når salgssummen ikke rekker til det.

– Borettslagenes Sikringsordning sørger for at borettslaget hele tiden har penger til daglig drift og ikke lider noen økonomiske tap, forteller Sandstedt og Fresvik.

Dette er dermed ei svært gunstig ordning for borettslag. De kan konstant beholde sin økonomiske trygghet og likviditet – noe som også er en trygghet for den enkelte andelseier.

– Det kan ta opp mot et halvt år fra en bolig er begjært tvangssolgt til den er solgt, så uten denne sikringsordningen risikerer et borettslag å bli stående lenge med manglende innbetaling, sier Sandstedt.

 Attraktivt i bank og ved salg

Ordningen gjør også borettslaget attraktiv hos bankene. Den økonomiske sikringen som SBS representerer, gjør at bankene ofte er mer villige til å gi borettslaget gunstige rentebetingelser på felleslånet. SBS kan også gi bedre lånevilkår for den som ønsker å kjøpe bolig i et borettslag som er omfattet av ordningen.

– Leiligheter som skal selges i borettslag som er omfattet av denne sikringsordningen, er også mer attraktive med tanke på pris og verdi, sier Sandstedt.

Som regel ordnes det opp i manglende betaling via vanlige rutiner, som purring og inkasso, forteller de to.

– Borettslagenes Sikringsordning blir sjelden brukt i gode tider, men er en særlig sikkerhet for borettslag i nedgangstider, sier Fresvik.

Ordningen har eksistert siden 1980-tallet. Sist den ble brukt hos MOBO var i 2008-2009, ifølge Sandstedt.

I 2021 utbetalte Borettslagenes Sikringsordning i underkant av 1,4 millioner kroner og 400.000 kroner i 2020.

SBS oppsummert:

  • Trygghet for andelseier og for borettslag.
  • Dekker inntil 24 måneders manglende betaling av felleskostnader.
  • Legalpanteretten, som er en del av borettslags- og eierseksjonsloven, sikrer at borettslaget får pengene de skal ha. Den dekker maks 2 x grunnbeløpet i folketrygden (cirka 200 000 kroner).
  • Borettslagenes Sikringsordning (SBS) sikrer at borettslaget får alt legalpanten eventuelt ikke dekker og dermed unngår konkurs.
  • Gir gode rentebetingelser i bank.
  • Gjør boligene attraktive og øker verdien.
  • Forsikrer over 107.000 boliger i mer enn 3000 borettslag (Kilde: NBBL)
Scroll to Top