En tillitsfull og kompetent samarbeidspartner

I flere av de mange borettslagene i Rana har det blitt gjennomført store og små prosjekter den siste tiden. For beboerne er det veldig betryggende at arbeidet blir tatt hånd om av Mobo og styrene.

Teknisk rådgiver Geir Milne hos MOBO Helgeland BBL, forteller at det skjer mye på vedlikeholdssiden i flere av borettslagene som er tilsluttet MOBO Helgeland BBL.  

-Toranes borettslag er nå i startfasen med å totalrenovere bygningsmassen. Byggene får ny bordkledning, nye tak og nye balkonger. I tillegg vil det bli foretatt etterisolering av alle leilighetene. Dette er resultatet av et målrettet styrearbeid og beboere som ser verdien av en slik endring, forteller Milne.  

 

Har investert 50 millioner kroner 

På Gruben i Nordmarkmyra Borettslag møter vi styreleder Tommy Myrstad. Han forteller om et pågående og gjennomgående prosjekt som først startet i 2013. Da var det blant annet utskifting av bordkledning, etterisolering og front-terrasse som ble prioritert. Nå har de satt i gang med nytt rekkverk på balkongene på baksiden og etter-isolering av yttertak.  

-Vi er jo et relativt stort borettslag med 66 enheter. Det betyr at prosjektet tar tid, og vi har estimert at alt skal stå ferdig høsten 2024. Når prosjektet er ferdigstilt har vi renovert og oppdatert alt som kan renoveres og oppdateres, på utsiden. Den totale investeringen fra 2013 til 2024 er på om lag 50 millioner kroner.  

 

Godt fornøyd med Mobo som sparringspartner 

For beboerne er det stor stas at det tas tak i det som er den ytre delen av boligen deres. Det er én av mange fordeler ved å bo i et borettslag, at styret tar ansvar for alt som har med vedlikehold og utside av boligene. I tillegg tilbyr Mobo en hjelpende hånd der det trengs.  

-Vi bruker aktivt teknisk etat hos Mobo som sparringspartner, og leier inn Geir Milne eller Inge Nilsen som prosjektleder. Gjennom hele prosessen har de fulgt opp, og det er et samarbeid som baserer seg på god kommunikasjon. For oss er det en trygghet at de tar ansvar for at arbeidet følger de gjeldende standardene og regelverkene, poengterer Tommy Myrstad.  

 

Mye som måtte gjøres 

Noen minutter fra sentrum besøker vi Revelmyra Borettslag som for første gang så dagens lys i 1954. Siden den gang har det skjedd mye, og i sommer ble de akkurat ferdige med et stort vedlikeholdsprosjekt. Tidligere styreleder Roar Rørvik forteller at de består av 36 boenheter bestående av både rekkehus, tomannsboliger og fire-mannsboliger.  

-Det hele startet med det forrige styret hvor de tok tak i dreneringen, og oppdaget at hele borettslaget hadde behov for et stort løft. Det ble byttet ut over 150 dører og vinduer, og de fikk nye tak og taknedløp. I tillegg har vi frisket opp malingen på boligene. I fjor var vi endelig ferdige med den delen av arbeidet.  

 

En økning i attraktivitet 

Beboerne i Revelmyra Borettslag er fornøyde med resultatet til nå, og Roar Rørvik poengterer at det har ført til at området har blitt mer attraktivt for andre. Til neste år håper de at alle de kosmetiske løftene skal være ferdig.  

 -Gjennom hele prosjektfasen har vi samarbeidet med Mobo. Geir Milne har hjulpet oss underveis, og vi har leid inn byggeledelse fra dem for styring av prosjektet. Samarbeidet med Mobo har vært godt, med tett dialog og oppfølging, sier Rørvik. 

Skroll til toppen