Et roligere boligmarked

I store deler av 2022 var det et brennhett boligmarked i Rana. Nå er bildet endret.

– Boligmarkedet i Rana har stabilisert seg og bærer preg av å være noe avventende.

Det sier daglig leder Morten Sæterhaug i MOBO Helgeland og daglig leder Stig Magne Øie i REDE eiendomsmegling.

 

Forventning om framtidig vekst

Mens det i Sandnessjøen og Brønnøysund har vært et mer stabilt boligmarked gjennom året, har det tidvis toppet seg i Mosjøen og Rana. Her var de to første kvartalene preget av rask omsetningshastighet på boliger, med dertil økt prisvekst.

– Det blei ei oppfatning om at det gjaldt å komme seg inn i boligmarkedet så raskt som mulig, sier Øie.

Årsaken var befolkningsveksten som er ventet i Rana, kombinert med at det var færre boliger til salgs. I tillegg var utlånsrenten usedvanlig lav. Dermed var det mange med i budrunder på de relativt få boligene som var til salgs, og dette bidro til å presse prisene opp.

– På mange måter var markedet litt «hett» det første halve året, sier Øie.

Bildet vedvarte et stykke inn i årets tredje kvartal, mens nå på slutten av året er bildet noe annet. Den forventede befolkningsveksten har ikke startet ennå. Flere usikkerhetsfaktorer som berører de aller fleste av oss, bidrar til å at flere boligkjøpere blir mer avventende.  I kjølvannet av krigen mellom Russland og Ukraina har vi fått økte priser på en rekke områder som går rett inn i folks privatøkonomi, som matvarer, strøm og drivstoff, og flere renteoppganger. Dermed har trykket på boliger til salgs roet seg en del.

– Det er ikke nødvendigvis flere boliger til salgs nå enn i starten av året, men de ligger lenger ute, sier Sæterhaug.

 

Boligmarkedet i 2023

Øie forteller at det er mer utfordrende å sette prisen på salgsobjektene nå og at meglerne må jobbe mer med hvert enkelt salg. De forventer at boligmarkedet vil være slik ei stund inn i 2023.

Samtidig tror de at året totalt sett kommer til å bli spennende. Mye vil skje og da spesielt med tanke på økt befolkningsvekst i forbindelse med alt som skjer i Mo i Rana for tiden.

– Med dyre materialpriser i tillegg, har det bremset noe på byggingen av nye boliger, sier Sæterhaug.

Han tror presset nå i hovedsak vil komme på et allerede lite leiemarked, og der mye av det som eksisterer har dårlig kvalitet.

– Vi dekker knapt nok opp behovet studentene i Rana har for å leie, sier Sæterhaug.

MOBO Helgeland kommer derfor til å vurdere «Leie før eie» i alle nye prosjekter.

– Vi kommer til å vurdere det uavhengig av om vi er med i utbyggingen eller ikke, og så lenge utbygger er interessert i det og selvfølgelig så lenge prisen er riktig, sier han.

 

Råd til selgere og kjøpere

Sæterhaug og Øie tror ikke befolkningsveksten i Rana vil merkes fra 2023 og utover:

– Når tilflyttingen starer – de kommende årene – vil vi merke det i boligmarkedet igjen.

Stig Magne Øie i REDE sitt råd til boligselgere, som vet at de skal selge til neste år, er å ta kontakt tidlig i 2023.

– Da får vi god tid til å forberede salget sammen, og er klare når vi blir enige om at nå er det riktig å legge boligen ut på markedet, sier han.

Morten Sæterhaug i MOBO Helgeland har følgende råd til de som skal kjøpe i Rana nå, eller som tenker å komme hit for å etablere seg:

– Det vil ta tid å finne en bolig som passer deg, dine behov og pris. Mitt råd er å bruke mer tid på en slik beslutning.  Og kanskje må man som førstegangskjøper redusere på sine kriterier og krav. Hvis det for eksempel er for dyrt i sentrum, bo utenfor først og bruk noen år på å bo deg inn i markedet. Jeg tror det er sånn markedet blir ei god stund framover.

Scroll to Top