Teamet bak utviklingsplanene for Bjørnøya på sin første befaring der i mai i år: Fra venstre Gilly Behrens, arkitekt, Patricia Barbulla, investor og eier, Peter Barbulla, koordinator, Gerdi Barbulla, designer og estetisk rådgiver.

Familie med store planer for Bjørnøya

Hytter, rorbuer, hotell, restaurant, og bakeri. Familien Barbulla har store planer for Bjørnøya, som foreløpig mangler både strømkabel, vanntilførsel og rutebåtforbindelse.

Peter Barbulla er mangeårig gründer og oppfinner. Nå er han med som koordinator i familieteamet, som skal få en liten øy på Helgeland å bli et feriested med ulike overnattingsmuligheter og aktiviteter. Øya eies av hans datter Patricia Barbulla.

 

– Vi kjøpte øya usett under pandemien i 2021. Hele vårt team på fire personer var på en første synfaring der i mai i år, godt hjulpet av tidligere eier, Bjørn Pedersen, forteller Peter Barbulla.

 

Et sted hvor mange kan trives

Bjørnøya ligger i Rødøy kommune nært Selsøyvik, mellom Sundøya og Rangsundøya i. Den består av litt dyrket mark, innmarksbeite, skog- og berglandskap – til sammen nesten 282 dekar. Det er ikke anlagt vei, vann, avløp eller elektrisk strøm, og øya omfattes av både SEFRAK og LNF (se forklaring i forrige artikkel). Her planlegger de nye eierne alternativt landbruk og grønn øko-turisme i et betydelig omfang.

 

– Vi håper at Bjørnøya kan bli det nye utfluktsmål for alle som bor i nærheten og disponerer båt. Vi tror også at øya kan være et attraktivt ferietilbud for hele Helgeland, samt for alle arbeidstilflyttere, når de store industriprosjektene er gjennomført. Poenget er at øya ikke skal lukkes for allmenheten ved bygging av private hytter. Alle hytter og rorbuer skal være til leie.

 

Barbulla forteller om et godt samarbeid med Rødøy kommune:

 

– Hele øya er allerede, etter vårt innspill til arealplanen, blitt omregulert til fritids- og turistformål. I mai hadde vi et møte med Rødøy kommunes ordfører, kommunaldirektør og teknisk sjef. Vi ble tatt godt imot og fikk mange verdifulle innspill, forteller Barbulla.

 

Ved siden av hytter og rorbuer er det planer om et hotell med 50 dobbeltrom og en stor restaurant, med storkjøkken og eget bakeri.

 

Planlegger 50 aktiviteter

– Mange vil kanskje lure på om ikke en ferie på en liten øy kan bli i kjedeligste lag. Det har vi selvfølgelig tenkt på. Mange gjester som kommer langveisfra, søker bevisst ro og fred som kontrast mot det travle storbylivet. Det vil de finne her. Og skulle aktivitetstrangen ta overhånd, planlegger vi over 50 ulike tilbud som kan gjøre oppholdet interessant og uforglemmelig. Øya skal favne hele familien, ikke bare barn, men også firebeinte medlemmer. Vi vil ha en stor barnepark med mange og lærerike utfordringer samt en stor hundeluftepark, forteller han.

 

Minst mulig inngrep i naturen er viktig for de nye eierne.

 

­­– Vår virksomhet er estimert til et totalt fotavtrykk på under 3 prosent av øyas totale areal. Det vil si at hele resten forblir urørt friareal og fortsatt tilgjengelig for allmenheten.

 

De har ikke gjort noen fremstøt for å finne investorer.

 

– Vårt viktigste mål nå, er å først få alle godkjenninger, slik at verdien blir bedre tydeliggjort for mulige investorer.

 

Vil produsere strøm, vann og gjødsel

Det første som skal gjøres er blant annet en Naturmangfolds-konsekvensutredning. Den må utføres av biologer til sommeren, når naturen er i full blomst.

 

­– Det gir oss god tid til å finpusse vår reguleringsplan, samt at vi kan undersøke de mest lønnsomme teknikker som muliggjør livet på øya, uavhengig av landtilkobling.

Vi er fremdeles usikre på om vi kan få vann- og strømtilkobling fra land, og hva dette eventuell vil koste, derfor arbeider vi mye med en plan B, som kan gjøre oss uavhengig. Vi ønsker kun løsninger som er klima- og naturvennlige. Vi har allerede mange interessante prosjekter som kan bli aktuelle, og som knapt har vært brukt i Norge før.

 

Han nevner blant annet produksjon av strøm med sjøvann uten tilført energi (ikke bølgekraft), og strøm med vind, med sol og med biogass.

 

– Vi kan lage drikkevann av luft, av regn- og av sjøvann, og vi kan lage strøm med biogass. Dette skjer i et anlegg som bryter ned organisk- og menneskelig avfall. Avfallet blir omdannet til biogass, til strømproduksjon, koking, oppvarming og restene blir til luktfri, flytende gjødsel, som vi kan bruke i øyas egen økologiske grønnsaksproduksjon.

 

Planen er å drive Bjørnøya frem som et rent familieprosjektet, frem til de finner egnete investorer.

 

– Det er store penger å hente i utlandet, men vi ønsker helst å ha lokale eiere, så dersom noen ønsker en tidlig dialog, er vi åpen for det.

 

 

Fakta:

  • Peter Barbulla og datteren Patricia Barbulla kjøpte Bjørnøya i Rødøy kommune sommeren 2021.
  • Prisantydningen var 990 000 kroner.
  • Det var stor interesse for øya og 19 unike budgivere.
  • Til slutt gikk øya for mer enn fire ganger prisantydning, til 4,3 millioner.

 

 

Øko-turisme:

  • En turisme som vektlegger den reisendes økologiske, sosiale og kulturelle ansvar, og som ønsker å fremstå som et alternativ til kommersiell masseturisme eller såkalt charterturisme.
  • Målet er at det ikke skal bli noen negativ påvirkning på naturen eller kulturen på stedet en reiser til.
  • Både tilrettelegger (reiselivsbedriften) og gjesten legger spesielt vekt på naturenog miljøet.
  • Både for tilrettelegger og gjesten er resirkuleringgjenbrukog reduksjon av forbruket viktige sider av økoturismen.
Scroll to Top