Industri er fortiden og fremtiden for Mo i Rana og Helgeland

William W. Wittusen

styreleder i Helgeland Industriutvikling, som er største eier i Mo Industripark.

Mo i Rana og Helgeland er inne i en tid med store muligheter. God tilgang på fornybar kraft, kombinert med erfaring og kompetanse innen prosessindustri og maritime næringer gjør regionen til et spennende sted å satse på.

Man kan si mye pent om omgivelsene på Helgeland, men jeg må innrømme at det ikke var utsikten som gjorde mest inntrykk da jeg kom hit første gang. Jeg ble engasjert av hvordan Rana-samfunnet har drevet industri i 120 år, og hvordan tilgangen til naturressurser, kraft og kompetanse har gjort det mulig for ranværingene å skape en industriell motor i Nord-Norge innenfor prosess- og metallindustri, sjømat og olje og gass.

Industrien er drivkraften i norsk økonomi; det er her verdiene skapes. Det er godt å se hvordan hele Helgeland omfavner industrien, men også evner å omstille seg til nye tider. Eksisterende industri fungerer som springbrett til nye industrier som batteriproduksjon, landbasert oppdrett og havbunnsmineraler hvor omstilling, teknologi og innovasjon er avgjørende faktorer.

Gjennom Helgeland Industriutvikling har vi gått inn som største eier i Mo Industripark, som har en ambisjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse. Det er en ambisjon vistøtter og ønsker å legge til rette for. Industriplanene i Mosjøen, drevet fram av lokale krefter, er utrolig spennende. I Sandnessjøen har vi gått inn som eier i både Helgelandsbase og Strendene Industripark – et spennende område hvor vi ser et stort potensial for langsiktig industriutvikling. Helgeland har en variert og attraktiv næringsstruktur, og vi vil bidra til at store og lønnsomme investeringer i regionen blir gjennomført.

For å utvikle samfunn og nye virksomheter må det være enkelt å komme seg hit. Flytilbudet på Helgeland har vært både dyrt og dårlig, det er hverken bra for folk eller industri, derfor er Helgeland Industriutvikling den største private bidragsyteren til den nye flyplassen i Mo i Rana. Dette gjør vi med glede fordi vi ser at gevinsten og den positive samfunnseffekten blir større når vi også tenker større.

Mo Industripark kan bli et lokomotiv i Norges omstilling til fornybar energi, det ser vi allerede konturene av når Freyr begynner å sette sitt preg på industriparken. Med Freyr-fabrikken følger underleverandører og vekst, og med vekst følger det optimisme og folk. Gjerne unge mennesker i etableringsfasen, som også trenger et sted å bo, og med ektefeller eller samboere som trenger jobb.

Tall fra SSB viser at unge mennesker flytter vekk fra regionen, men denne utviklingen kan snus ved å skape attraktive jobber, og ny, grønn industri er i høyeste grad attraktive arbeidsplasser for mange unge mennesker. Freyr er én virksomhet. Gjør vi ting riktig, så vil det bli plass til flere, nye store aktører, også disse med behov for ny arbeidskraft og tilhørende infrastruktur.

Arve Ulriksen er tydelig på at Mo Industripark trenger mye kapital for å møte pågangen av nye kunder, samt legge til rette for fremtidig vekst. Som Ulriksen sier så må vi gripe mulighetene nå, for det tar tid å oppgradere og bygge nødvendig infrastruktur. I det grønne skiftet gjør tilgangen på fornybar og rimelig kraft regionen ekstra attraktiv, og det gjelder å smi mens jernet er varmt.

Vi mener dette er starten på en ny storhetstid for Helgeland. Her finnes kraften, her finnes havet, her passer det å bygge ny, grønn industri, på skuldrene av den som allerede finnes. Nå trenger vi at alle gode krefter drar i samme retning for å skape dette løftet. Et løft som vil bringe mer kapital og arbeidskraft til regionen. Vi har stor tro på framtiden for Helgeland og tiden er inne for å satse og skape muligheter for denne og påfølgende generasjoner.

Rull til toppen