Advokat Bjørn Immonen fra Nord Advokatfirma presenterer Borettslagsloven for et interessert publikum. Foto: Mye i Media

Kunnskapen du trenger i styrearbeidet

Denne høsten har Mobo arrangert en seminarrekke rundt omkring på Helgeland. Over 60 borettslag var samlet for å høre mer om lover, regler og erfaring rundt styrearbeid.

Mobo arrangerer seminarer med utgangspunkt i behovene til kundene sine.  Borettslagsloven ligger til grunn for ethvert boligselskap, og en innføring i jusen vil derfor være aktuelt for alle styrer og nye styremedlemmer. Høstens seminar tok for seg styrearbeid og styrets ansvar etter borettslagsloven, presentert av advokat Bjørn Immonen.

 

-Kundene våre er flinke til å komme med innspill på hvilke behov de har. Våre rådgivere i Mobo møter kundene jevnlig, og da er det helt naturlig å snakke om hvilke behov de har i forhold til styrearbeid. I tillegg evaluerer vi behovene med utgangspunkt i hvordan vi arbeider sammen med styrene, og hvilke utfordringer vi ser at de har, sier Forvaltningskonsulent Åse Fagerli.

 

Samler Helgeland

Underveis i seminarene er deltakerne flinke til å involvere seg i diskusjoner rundt temaene, og det viser at de treffer behovene godt. Mobo er forretningsfører for borettslag i 11 av 18 kommuner på Helgeland, og i noen tilfeller møtes alle lokasjonene på ett sted for å diskutere felles utfordringer rundt styrearbeidet. Mobo er også en tett samarbeidspartner med Mosjøen Boligbyggelag, og de deltar også på seminarer.

 

-Før Covid arrangerte vi alltid seminarene på én samlet lokasjon, men under pandemien var vi nødt til å dele de opp i lokasjoner. Det fikk vi god tilbakemelding på, men nå ønsker folk også å møtes på ett og samme seminar. Det er en verdi i å møte folk som fra andre steder på Helgeland for å høre om hvordan de jobber med ulike utfordringer i styrene. For oss er det viktig å høre på kundene, og tilpasse oss deretter, forteller hun.

 

Gode diskusjoner

Seminarer som dette er en fin måte for Mobo å møte kundene, samtidig som kundene får møte hverandre. Da får de sett hvordan andre styrer jobber, og man kan dele erfaringer i kaffepausene.

 

-Vi får tilbakemeldinger på at styrene blir inspirert av hverandre på arrangementer som dette. I tillegg opplever vi at styrene som har to representanter får mer utbytte av seminarene. Det er alltid bra å få ulike perspektiver på saker, og da tar de med seg erfaringene og kunnskapen inn i det videre styrearbeidet, poengter Fagerli.

 

Siste nytt om lokalsamfunnet

Etter innføringen om Borettslagsloven var det duket for foredrag om det som rører seg på Helgeland. Espen Isaksen fra Mosjøen og Omegn næringsforening og Reidar Ryssdal fra Rana Utvikling snakket om hvilke utfordringer som kommer av den utviklingen som Rana og Mosjøen står overfor.

 

-Når vi inviterer inn Rana Utvikling og MON til seminarene våre, er det fordi vi vet at de kan tilføye noe som har verdi for våre kunder. På dette seminaret var fokuset på hvilke utfordringer lokalsamfunnene kan oppleve fremover med tanke på alt det som skjer i Rana og Mosjøen. Det er noe vi opplever at kundene våre har god nytte av, avslutter Åse Fagerli.

 

 

Scroll to Top