Geir Benden, kommunikasjonsansvarlig HAF

På vei mot gode løsninger for plasten

Etter en noe kronglete start mellom borettslag og Helgeland Avfallsforedling (HAF) om den nye returordningen for plastsøppel, er nå flere borettslag i god dialog med HAF om å finne gode løsninger på dette.

Etter at de blå plastposene tidligere i år ble vraket og erstattet med større plastsekker for å kaste plastsøppelet i, har flere borettslag meldt om utfordringer og frustrasjon rundt hvor disse sekkene skal oppbevares. I leiligheter, boder og fellesarealer er det varierende, lite eller ingen plass til å oppbevare plastsekkene frem til Helgeland Avfallsforedling (HAF) henter de. Men nå er HAF og borettslag i gang med en bedre dialog om dette, hvor HAF drar på befaring til borettslag som ønsker det. Slik finner de sammen smidige løsninger for oppbevaring og henting av plastsøppelet.

Styreleder Ståle Ostad i Elgveien borettslag (t.v.), økonomisjef Arnt Ove Svartis i HAF og kommunikasjonsansvarlig Geir Benden på befaringen. Foto: Mye i media AS.

Befaring og dialog
Vi er med kommunikasjonsansvarlig Geir Benden i HAF på ei slik befaring i Elgveien borettslag på Selfors. Styreleder Ståle Ostad forteller at det ble en del oppstandelse i borettslaget da HAF tidligere i år kuttet ut de blå plastposene og innførte plastsekkene.

– Etter sommeren avtalte vi befaring med HAF hos oss, for å skissere for dem hva vi kan tilby. Vi hadde tenkt ut alternative løsninger på forhånd, forteller Ostad.

Elgveien borettslag består av fem rekkehus med til sammen 44 leiligheter og ei blokk med 27 leiligheter. Løsningen til borettslaget er at de tar i bruk et rom i kjelleren hos blokka til å oppbevare sekkene med plastsøppelet i. Renovatøren fra HAF får adgang til rommet via nøkkel, slik at plastsøppelet enkelt kan hentes på tømmedagen.

– Vi har malt opp et rom og hengt opp kroker som plastsekkene kan henges på. Her vil vi også legge ut plastsekker til beboerne. Vi er veldig fornøyde med at HAF gikk med på løsningen vår om at renovatøren må inn i blokka for å hente søppelet, sier Ostad.

Styrelederen viser rommet hvor beboerne i blokka kan oppbevare plastsekkene sine. Foto: Mye i media AS.

Tilgjengelig og gjennomsiktig
I fjor ble Helgeland Avfallsforedling (HAF) kastet ut av returordningen i Norge, på grunn av for mye feil søppel i de blå posene som ble brukt til å returnere plastsøppel i tidligere. Etter dette ble det enda viktigere for HAF å være nøye med gjennomføringen av plastsorteringen. De blå posene ble erstattet med gjennomsiktige plastsekker – ei ordning som har eksistert flere steder i Norge i mange år og gitt godt resultat innen returnering og gjenvinning.

Nå ser altså HAF på løsninger sammen med flere borettslag – både for oppbevaring og henting av de gjennomsiktige plastsekkene.

– Sekkene kan for eksempel henge på kroker ute, noen har valgt å sette de inn i en åpen bås, henge de på sekkestativ, eller henge de innendørs i et fellesareal den dagen renovatøren skal hente det, forteller
kommunikasjonsansvarlig Geir Benden i Helgeland Avfallsforedling (HAF)

– Dunk med lokk går ikke. Sekkene må være synlige og lett tilgjengelige, fordi
hver sekk skal renovatøren ta i og kontrollere, sier Benden.

Skroll til toppen