Raskere respons på skader i borettslag

Nå går det raskere fra du melder om en skade til MOBO, til reparasjonen er i gang.

– Mellom ett til to døgn tar det, så er borettslag eller beboere som er rammet av skaden i kontakt med fagfolk om reparasjon. Det forteller leder ved teknisk avdeling hos MOBO Helgeland, John-Roger Hansen.

Ved vann- eller brannskader vil det selvfølgelig bli utført kritisk «førstehjelp» så raskt som mulig.

 Ny og raskere registrering

Den korte responstiden gjelder alle borettslagene som er forsikret mot skader på bygningsmassene sinevia IF sin Totalforsikring for boligselskap. For et år siden innførte IF et nytt innmeldingssystem for skader. Dette gjør at hendelsen registreres raskere og at riktig reparasjon kan starte fort. Både Hansen og kollega, forvaltningskonsulent Inge Nilsen, skryter av den nye ordningen

– Det har fungert godt og vi er veldig fornøyde med IF. Jeg har mer enn 20 års erfaring med dem, og i de aller fleste tilfeller kommer vil til enighet og de betaler ut forsikringspengene, forteller Hansen.

IF Totalforsikring for boligselskap er den forsikringen MOBO anbefaler til borettslag, og alle boligselskap de har under forvaltning får automatisk denne forsikringen.

Fordeler for beboer og borettslag
Denne avtalen gjør at MOBO håndterer hele skadesaken for borettslaget. Når hendelsen er meldt til dem, tar de ansatte ved teknisk avdeling seg av all videre håndtering av saken. Dette gjelder dialogen med IF, vurderingen av om skaden er innenfor det som dekkes av innvendig skade, og å få tak i håndverkere eller andre fagpersoner til å håndtere skaden på stedet.

– Beboer eller styreleder trenger kun å melde inn skaden til oss. Det er enkelt for beboer som er rammet og det er mindre jobb for styrene, forteller Nilsen.

Dersom borettslaget har annen forsikringsavtale, må styret gjøre jobben selv overfor forsikringsselskapet, forteller de to.

Og det er flere fordeler ved å ha denne forsikringen for sitt borettslag:

– Borettslaget slipper å legge ut for reparasjonen på forhånd og kanskje komme i en situasjon som går utover likviditeten deres. Det kan fort ta en måned før oppgjøret hos forsikringsselskap er ferdig, forteller Hansen.

Begge de to på teknisk avdeling hos MOBO forteller at de er veldig fortrolig med IF, og at deres behandling av skader i boligselskap går smertefritt.

Husk at du som beboer må tegne egen innboforsikring!
IF Totalforsikring for boligselskap gjelder bygningsmassen.

– Borettslag og boligselskap som ønsker å bytte til denne boligforsikringen, kan kontakte forvaltningsavdelingen hos MOBO. Styrene kan også tegne avtalen selv og så blir den registrert i vårt forvaltningssystem, sier Hansen.

Prisen på Totalforsikring for boligselskap vil variere fra borettslag. Faktorer som påvirker prisen er for eksempel størrelsen på bygningsmassen, om det er betong eller treverk, og alder på bygninger.

Ifølge seksjonsleder John-Roger Hansen ved teknisk avdeling hos MOBO Helgeland, har de 60 – 80 forsikringssaker i året. Det aller meste handler om vann- og avløpsskader.

Du kan lese mer om Totalforsikring for boligselskap fra IF her!

Skroll til toppen