Priser

Etterregistrering/Sletting
Kr. 515,-

Ny fakturamottaker
Kr. 2.697,50

Skjema for registrering/
sletting

Registrer eller slett medeier

For å etterregistrere eller slette en medeier av en boligen koster det normalt kr 515.,-

Kun en person kan være registrert som mottaker av faktura, hvis den nye medeieren eller den som skal slettes står som fakturamottaker vil dette gebyret bli på kr 2.697,50.

Når eier som har sitt medlemsnummer knyttet til boligen skal slettes, er hovedreglen at medlemsnummeret skal følge boligen. Hvis medlemsnummeret ikke følger boligen, vil ansienniteten bli nullstilt.

I mange borettslag må sameier godkjennes av styret. Styret har 20 dagers frist jfr Borettslagslover § 4-5. Der det er krav om medlemskap i MOBO Helgeland, må sameier være medlem i MOBO Helgeland før registreringen kan foretas.

For at vi skal kunne registrere/slette en medeier, trenger vi kopi av det tinglyste dokumentet www.tinglysing.no

Direkte link til skjema i Kartverket for borettslag: https://kartverket.no/eiendom/alle-skjemaer-eiendom/Overforing-avhjemmel-til-borettslagsandel/Hjemmelsoverforing—bokmal/

Skjema med vedlegg sendes mobo@mo.bbl.no eller sendes/leveres til MOBO Helgeland, Ranheimgata 3, Postboks 1013, 8602 MO I RANA

Skroll til toppen