Styret i MOBO

Etter generalforsamlingen 17. juni 2021 ble styrets sammensetning slik for perioden 2021/2022.

Lisbeth Flågeng, styreleder
Bjørn Bech-Hanssen, nestleder
Anne Fladvad
Lasse Klæbo
Øystein Andre Edvartsen
Annfrid Olsen
Åse Fagerli
Yasna Mimbela, varamedlem

Rull til toppen